http://smscenter.pl/

MT
wysyłka sms

Wysyłka sms jest głównym produktem naszej firmy, pozwalającym na transmisje wiadomości sms z aplikacji na telefon komórkowy. Kanał SMS MT jest niezadownym, skutecznym i oszczędnym kanałem komunikacji, dającym Twojej firmie idealne rozwiązanie w celu dotarcia do klientów.

MO
odbiór sms

Odbiór sms pozwoli Ci wspóldziałać z milionami użytkowników na całym świecie przy użyciu pojedyńczego numeru. W celu stworzenia najbardziej elastycznego rozwiązania masz możliwość wyboru sposód kilku opcji.

Aplikacje dedykowane

Dysponując wieloletnim doświadczeniem jesteśmy gotowi stworzyć dowolną aplikację wykorzystującą technologie sms ściśle według Twoich potrzeb. Po wstępnej analizie przygotujemy dla Ciebie ofertę ze szczegółowym harmonogramem i ustalonym budżetem.

Specyfikacja techniczna

Chcąc świadczyć najbardziej uniwersalne usługi udostępniamy Ci interfejsy API do większości naszych produktów. Z ich użyciem masz możliwość integracji z dowolnym systemem i językiem programowania.