SMS skrót – co oznaczają skróty w wiadomościach SMS?

sms skrót

Krótkie wiadomości tekstowe, czyli tak zwane SMS-y stały się nieodłączną częścią naszej codzienności. To świetny sposób na szybkie przekazywanie informacji niezależnie od tego, gdzie aktualnie jesteś i co robisz. W trakcie wymiany krótkich wiadomości tekstowych z przyjaciółmi, rodziną czy współpracownikami, często pewnie spotykasz się z różnymi skrótami. Niektóre z nich mogą być dla Ciebie niezrozumiałe. Zdecydowanie warto zapoznać się ze znaczeniem popularnych skrótów w SMS-ach, ponieważ coraz więcej osób zaczyna z nich korzystać w codziennej komunikacji. Czym są krótkie wiadomości tekstowe i dlaczego tak wiele osób z nich korzysta? Jakich skrótów używać w komunikacji formalnej i nieformalnej?

Czym są wiadomości SMS?

Jedna wiadomość SMS, czyli Short Message Service – to krótki komunikat tekstowy, który możesz wysyłać za pomocą telefonu komórkowego. Historia wiadomości tekstowych rozpoczęła się w 1992 roku, gdy wysłano pierwszego SMS-a. To właśnie od tego momentu SMS stał się jednym z najpopularniejszych środków komunikacji na całym świecie. Długość wiadomości wynosi zaledwie 160 znaków, a to sprawia, że są one proste i zwięzłe. Dzięki SMS-om ludzie mogą utrzymywać kontakt z innymi w szybki i wygodny sposób. To właśnie przyczyniło się do tak ogromnej popularności wiadomości tekstowych na przestrzeni lat.

Co sprawia, że skracamy słowa?

Zastanawiasz się, co wpływa na to, że dosyć często skracamy słowa w wiadomościach tekstowych przekazywanych do przyjaciół, a nawet współpracowników? Otóż fenomen skracania słów w wiadomościach SMS jest wynikiem kilku czynników. Po pierwsze warto zwrócić uwagę na to, że istnieje ograniczenie długości tekstu w wiadomościach SMS, co zmusza użytkowników do skracania przekazu.

Nie da się zaprzeczyć, że w dzisiejszym świecie, w którym czas jest niezwykle cennym zasobem, skracanie słów pozwala oszczędzać czas nie tylko nadawcy, ale również odbiorcy. To jednak nie wszystko – skracanie słów wpisuje się w kulturę natychmiastowej komunikacji, w której to właśnie szybkość i sprawność są najważniejsze. Skróty stają się także elementem współczesnego slangu. To dla wielu osób idealny sposób na wyrażenie swojej ekspresji, emocji i nastroju w krótkiej formie. Taka komunikacja staje się bardziej dynamiczna i barwna.

Czy skracanie słów ma wpływ na naszą komunikację?

Pojawienie się wielu skrótów w wiadomościach SMS bez wątpienia wpływa na codzienną komunikację. Z pewnością zgodzisz się z tym, że używanie skrótów ułatwia i przyspiesza komunikację, jednak wyłącznie pod warunkiem, że każda ze stron bardzo dobrze rozumie znaczenie danych skrótów. W tym kontekście trzeba wspomnieć o pewnym zagrożeniu – skróty mogą wprowadzać nieporozumienia, szczególnie jeśli obie strony nie są zaznajomione z używanymi skrótami. Przed wysłaniem wiadomości, zastanów się, czy jej odbiorca będzie w stanie właściwie zrozumieć Twój przekaz.

Najczęściej używane skróty w SMS

Nie da się zaprzeczyć, że dzisiejsza komunikacja jest szybka i zwięzła. Skróty w wiadomościach SMS stały się nieodzownym elementem codziennego języka. Do popularnych skrótów, wykorzystywanych w wiadomościach tekstowych można zaliczyć między innymi:

 • TIME – tears in my eyes (mam łzy w oczach)
 • BAE – before anyone else (przed wszystkimi)
 • TNTL – trying not to laugh (powstrzymuję śmiech)
 • JK – just kidding (to tylko żart)
 • ILY – I love you (kocham cię)
 • IMU – I miss you (tęsknię za tobą)
 • ADIH – another day in hell (kolejny dzień w piekle)
 • IDC – I don’t care (nie obchodzi mnie to)
 • LOL – laugh out loud (śmiech na głos)
 • BRB – be right back (zaraz wracam)
 • OMG – Oh My God (o mój Boże)
 • IDK – I don’t know (nie wiem)
 • BTW – by the way (swoją drogą)
 • GTG – got to go (muszę iść)
 • SMH – shake my head (potrząsam głową)
 • FTW – for the win (dla zwycięstwa)
 • BFF – best friends forever (najlepsi przyjaciele na zawsze)
 • PAW – parents are watching (rodzice obserwują)
 • PITR – parent in the room (rodzic w pokoju)
 • PBB – parent behind back (rodzic za plecami)
 • POMS – parent over my shoulder (rodzic patrzy mi przez ramię)
 • KPC – keeping parents clueless (trzymam rodziców w niewiedzy)
 • PAH – parent at home (rodzic w domu)
 • ZZZ – sleeping, bored (senny lub znudzony)
 • WYWH – wish you were here (szkoda, że Cię tu nie ma)
 • SSDD – same stuff, different day (tak samo, ale inny dzień)
 • QQ – crying (płakać)
 • TTYL – talk to you later (pogadamy później)
 • NVM – never mind (nieważne)
 • YOLO – you only live once (żyjesz tylko raz)
 • ICYMI – in case you missed it (w razie, gdybyś przegapił)
 • ASAP – as soon as possible (tak szybko, jak to możliwe)
 • FYI – for your information (do Twojej wiadomości)
 • ETA – estimated time of arrival (przybliżony czas przyjazdu)
 • DIY – do it yourself (zrób to sam)
 • FAQ – frequently asked questions (często zadawane pytania)
 • TGIF – thank God it’s friday (dzięki Bogu, to już piątek)
 • VIP – very important person (bardzo ważna osoba)
 • TBA – to be announced (zostanie ogłoszone)
 • IMHO – in my humble opinion (moim skromnym zdaniem)
 • OMDB – over my dead body (po moim trupie)
 • POV – point of view (punkt widzenia)
 • TBH – to be honest (mówiąc szczerze)
 • SRSLY – seriously (serio)
 • GMTA – great minds think alike (wielkie umysły myślą podobnie)

Choć ta lista może wydawać się bardzo długa, to musisz wiedzieć, że skrótów, które wykorzystywane są zarówno w wiadomości SMS, jak i w popularnych komunikatorach internetowych jest znacznie więcej. W mediach społecznościowych można obserwować, jak rozwija się internetowa komunikacja i jakie są aktualne trendy. Jednak wiadomość SMS z kolei wciąż pozostaje jedną z popularnych metod przekazywania najważniejszych informacji w krótkim czasie.

Skróty w komunikacji nieformalnej – nieodłączny element

Skracanie słów nie jest związane wyłącznie z wiadomościami SMS. Taki styl przekazywania informacji stał się również stałym elementem nieformalnej wymiany informacji w przestrzeni internetowej. Fora internetowe, a także platformy społecznościowe to obszary, gdzie skróty stanowią jedno z podstawowych narzędzi komunikacyjnych. Popularne wyrażenia przenikają do codziennych konwersacji. Choć używanie skrótów w komunikacji nieformalnej jest akceptowane, warto pamiętać o całym kontekście, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień.

Skróty w komunikacji formalnej – czy można je stosować?

Chcesz wiedzieć, czy stosowanie skrótów w komunikacji formalnej jest właściwe? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wiele zależy zarówno od konkretnego odbiorcy przekazu, jak i całego kontekstu Waszej relacji i danej sytuacji. W środowisku biznesowym i oficjalnych korespondencjach, używanie skrótów może być postrzegane jako niedoprecyzowanie komunikatu, ale także jako brak profesjonalizmu.

Jednak w czasach, w których istotna jest szybkość przekazu, dopuszczalne jest stosowanie pewnych skrótów także w komunikacji biznesowej. Ważne jest to, aby odpowiednio sformułować całą treść przekazu i wykorzystać jedynie te skróty, które są popularne w danych kręgach i nie będą budziły kontrowersji oraz pytań. Skróty takie jak na przykład „ASAP” (as soon as possible – tak szybko, jak to możliwe) są akceptowalne w pewnych sytuacjach.

Skróty w komunikacji młodzieżowej – slang młodego pokolenia

Zdecydowanie można stwierdzić, że skróty w komunikacji młodzieżowej stanowią znaczący element języka codziennego dla współczesnego pokolenia. Nie da się zaprzeczyć, że slang, który wyłania się z popularnych skrótów, staje się rodzajem tajnego kodeksu między młodymi ludźmi. Wiele popularnych skrótów, które królują wśród młodzieży, może być niezrozumiałych dla starszych pokoleń. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ jest on dość specyficzny, uwarunkowany zarówno zainteresowaniami, jak i codziennym życiem młodzieży.

Skróty to element komunikacji, z którego młodzi ludzie bardzo chętnie korzystają, ponieważ wprowadzają one lekkość, ekspresję emocji i charakterystyczny dla nich humor. Powodują, że osoby posługujące się tymi skrótami tworzą pewną społeczność, która nie jest dostępna dla tych, którzy nie znają ich znaczenia. Dla młodych osób utożsamianie się z konkretną grupą i społecznością jest niesamowicie ważne. Bardzo często poczucie przynależności jest dla nich priorytetem, a posługiwanie się popularnym stylem młodzieżowej komunikacji zdecydowanie umożliwia im dopasowanie się do grupy rówieśniczej.

Jak skróty wpływają na odbiór wiadomości tekstowej?

Stosowanie skrótów w krótkich wiadomościach tekstowych zdecydowanie może wpływać na ich odbiór. Z jednej strony, skróty pozwalają na szybkie przekazywanie informacji i sprawiają, że komunikacja staje się bardziej dynamiczna. Jednak z drugiej strony, ich zastosowanie może prowadzić do nieporozumień, zwłaszcza jeśli nadawca i odbiorca nie są zaznajomieni z konkretnymi skrótami. Odbiór wiadomości zależy więc nie tylko od samej treści, ale również od znajomości popularnych skrótów. Efektywne korzystanie ze skrótów wymaga umiejętności dostosowania komunikatu do kontekstu wypowiedzi, ale także do docelowego odbiorcy.

Skróty w biznesie. Jak profesjonalnie skracać wiadomości tekstowe?

Używanie skrótów w biznesie wymaga umiejętnego balansu między dostosowywaniem się do szybkiego tempa pracy czy przekazywania informacji i zachowaniem odpowiedniego tonu komunikacyjnego. Zanim zdecydujesz się wykorzystać skróty w przekazie biznesowym, zastanów się, czy odbiorca zrozumie używane przez Ciebie skróty. Nie zawsze taka forma jest pożądana, szczególnie gdy przekazujesz informacje szefowi. Wiele zależy także od ogólnej atmosfery w środowisku pracy i panujących zwyczajów. Krótka wiadomość tekstowa może zawierać skróty, ale jeśli ich stosowanie wiąże się z ryzykiem niezrozumienia przekazu, zdecydowanie lepiej przekazać informacje w klasycznej formie.

Skróty w wiadomościach SMS nie tylko redukują czas potrzebny na przekazanie pożądanej treści, ale także stanowią element kultury językowej współczesnych czasów. Mimo że komunikacja SMS zazwyczaj jest prosta, szybka i zwięzła, poznając znaczenie poszczególnych skrótów, na pewno dużo łatwiej będzie Ci się odnaleźć w świecie rozmów online. Niektóre popularne skróty możesz wykorzystać w rozmowach z przyjaciółmi, ale warto także wiedzieć, że z kolei skróty związane z biznesem, mogą pomóc Ci właściwie odczytać przekaz od przełożonego lub współpracowników. Zdecydowanie nie możesz pozostawać w tyle, a nie da się ukryć, że otaczający nas świat wciąż się zmienia. Poznanie nowych form i stylów komunikacji powinno być dla Ciebie priorytetem, jeśli chcesz się rozwijać i budować trwałe relacje z rodziną lub przyjaciółmi, ale także wartościowe relacje biznesowe.