Historia SMS – jak rozwój SMS wpłynął na komunikację międzyludzką?

historia sms

Sposoby komunikacji międzyludzkiej uległy zmianie między innymi przez rozwój technologiczny, który znacznie przyspieszył w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Wprowadzenie SMS-ów było prawdziwym przełomem w latach 90. Krótkie wiadomości tekstowe sprawiły, że kontakt z innymi ludźmi stał się niesamowicie łatwy i szybki. Jaka jest historia SMS? Jak krótkie wiadomości tekstowe wpłynęły na komunikację międzyludzką? Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania!

Historia SMS – powstanie i rozwój

Zastanawiasz się, jaka jest historia wiadomości SMS? Na początku warto wyjaśnić, czym właściwie są SMS-y. To skrót od Short Message Service, oznaczającego krótkie wiadomości tekstowe – maksymalna długość to 160 znaków. Pierwszego SMS-a wysłał Neil Papworth, a jego treść brzmiała „Merry Christmas”. To wydarzenie miało miejsce 3 grudnia 1992 roku. Odbiorcą komunikatu był szef firmy Vodafone – Richard Jarvis.

Warto dodać, że telefony komórkowe nie miały wtedy klawiatury, a informacja została wysłana z komputera stacjonarnego. Odbiorca mógł ją odczytać, ale nie mógł odpisać nadawcy. Pierwsze telefony z klawiaturą wprowadziła na rynek Nokia, jednak dopiero rok po tym przełomowym wydarzeniu.

Wiadomości wysyłane na telefon znacząco usprawniały komunikację między ludźmi. Można nawet powiedzieć, że relacje weszły na zupełnie inny poziom, a wiadomość SMS dawała nowe możliwości. Na początku SMS-y były darmowe, ale wysyłanie ich było możliwe jedynie w obrębie jednej sieci komórkowej.

Zmiana nastąpiła dopiero w 1999 roku, gdy SMS-y można było wymieniać między użytkownikami korzystającymi z różnych operatorów. W pewnym momencie stały się one najpopularniejszą formą komunikacji na świecie. Natomiast obecnie kanałem komunikacji, który cieszy się większym uznaniem, jest komunikator internetowy.

Pisanie SMS a komunikatory internetowe

Wysyłanie wiadomości SMS cieszyło się ogromną popularnością, jednak sytuacja nieco się zmieniła, gdy zaczęły pojawiać się nowe komunikatory internetowe. Według danych udostępnianych przez firmy badawcze takie jak eMarketer popularność SMS-ów zmalała w 2015 roku. To właśnie wtedy pierwszy raz wysłano mniej wiadomości SMS niż treści za pomocą komunikatorów. To konsekwencja rosnącej popularności internetowych aplikacji, które podbiły serca zarówno młodszych, jak i starszych użytkowników.

Rozwój technologiczny jest bardzo dynamiczny i niewiele osób jest w stanie przewidzieć, jakie będą sposoby komunikacji międzyludzkiej w kolejnych latach. Jednak można śmiało powiedzieć, że komunikacja SMS wciąż będzie cieszyła się popularnością. Zaletą wiadomości SMS jest przede wszystkim to, że można wysyłać je i odbierać nawet na bardzo starych modelach telefonów. Poza tym nie trzeba mieć połączenia z internetem, aby podzielić się informacją z wybranymi osobami.

SMS-y wykorzystywane są również między innymi do ostrzegania o sytuacjach kryzysowych lub zagrażających życiu. Użytkownicy otrzymują alerty na telefon wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ta forma komunikacji ze społeczeństwem była często wykorzystywana na przykład podczas pandemii COVID-19.

Co to jest komunikacja? Definicja

Komunikacja międzyludzka to porozumiewanie się, czyli wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi osobami, które uczestniczą w tym procesie. Komunikacja może odbywać się za pomocą wiadomości SMS, komunikatorów internetowych, rozmowy telefonicznej, ale może mieć także formę rozmowy bezpośredniej.

Rodzaje i metody komunikacji

Chcesz wiedzieć, jakie są rodzaje komunikacji? Otóż można wyróżnić ich kilka w zależności od tego, jakie kryteria weźmiemy pod uwagę. Mówi się o komunikacji ustnej i pisemnej, bezpośredniej i pośredniej, a także masowej i codziennej. Jednak szczególną uwagę warto zwrócić na komunikację werbalną i niewerbalną. Pierwsza z nich polega na porozumiewaniu się za pomocą języka mówionego lub pisanego.

Natomiast komunikacja niewerbalna to w pewnym sensie sposób przekazywania informacji bez użycia słów. Pozwala ona na wyrażenie swojego stanu emocjonalnego, postawy, intencji i nie tylko. Zazwyczaj ma na celu wzmocnienie komunikatu słownego. Składają się na nią między innymi: gesty, mimika, ton głosu, tempo wypowiedzi, ogólny wygląd, postawa ciała, kontakt wzrokowy.

Komunikacja werbalna i niewerbalna – przykłady

Przykładem komunikacji werbalnej może być rozmowa telefoniczna lub e-mail. Z kolei przykładem komunikacji niewerbalnej będzie utrzymywanie kontaktu wzrokowego, otwarta lub zamknięta postawa ciała, podniesiony ton głosu.

Jak SMS wpłynął na komunikację między ludźmi?

Przed pojawieniem się wiadomości tekstowych ludzie porozumiewali się na odległość za pomocą rozmów telefonicznych lub listów. Jednak każdy z tych sposobów był dosyć kosztowny, angażujący i czasochłonny. SMS-y sprawiły, że komunikacja na odległość stała się znacznie szybsza i łatwiejsza. Choć zalet jest wiele, to należy zwrócić uwagę na fakt, że komunikacja międzyludzka stała się również bardziej powierzchowna. Komunikaty stały się krótkie, a emocje i mimikę zastąpiły emotikony.

Warto podkreślić, że przekazywanie informacji za pomocą wiadomości SMS okazało się strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o komunikację biznesową. Obecnie wiadomości tekstowe wciąż są niezwykle użytecznym narzędziem dla wielu firm, które chcą utrzymać świetne relacje z konsumentami i zwiększyć sprzedaż oferowanych produktów lub usług.

Odpowiednio przeprowadzona kampania SMS może bardzo dobrze wpłynąć na wizerunek firmy i zwiększyć zyski. Komunikacja SMS to prosty i skuteczny sposób na przekazywanie informacji o ofercie, przypomnienie klientowi o promocji, potwierdzenie lub odwołanie wizyty i nie tylko.

Bariery komunikacyjne

Komunikowanie się za pomocą wiadomości tekstowych jest szybkie i łatwe, jednak nie jest pozbawione pewnych ograniczeń. Podczas wymieniania się wiadomościami tekstowymi, mogą pojawić się pewne bariery komunikacyjne.

Nie da się zaprzeczyć, że kluczowy jest oczywiście przekaz werbalny, ale trzeba pamiętać, że jego uzupełnieniem jest komunikat niewerbalny. Treść wiadomości jest najważniejsza, ale na jej kontekst i ton wpływa ludzka mimika, głos i wiele innych czynników.

Odbiorca SMS-a skupia się wyłącznie na treści komunikatu, bo nie ma bezpośredniego kontaktu z nadawcą. Nieco pomocne mogą być jedynie emotikony i znaki interpunkcyjne. Informacja w wiadomości tekstowej przekazana w nieodpowiedni sposób może spowodować nieporozumienia między nadawcą i odbiorcą.

Wykorzystanie emotikonów w wiadomościach tekstowych

Każda metoda komunikacji ma swoje zasady i reguły. Podobnie jest w przypadku komunikacji SMS. Oczywiście wraz z upływem lat zmieniały się także możliwości przekazywania wiadomości tekstowych. SMS-y stały się znacznie bardziej rozbudowane.

Wprowadzono możliwość przesyłania dłuższych wiadomości, a także dodawania multimediów i emotikonów. Te nowe opcje sprawiły, że komunikacja stała się bardziej dynamiczna. W prosty sposób można było przekazać swoje emocje i nadać wiadomości określony ton.

Emotikon to ideogram, który złożony jest z ciągu znaków typograficznych. Emotikon ma być odzwierciedleniem wyrazu twarzy osoby przekazującej wiadomość. Obecnie jednak znacznie częściej używa się tak zwanych emoji, czyli piktogramów. To małe obrazki, które mają takie samo znaczenie, jak emotikony i powstają na ich podstawie.

Stosowanie poszczególnych emotikonów w wiadomościach tekstowych powinno być zrozumiałe dla wszystkich użytkowników, niezależnie od kręgu kulturowego – są powszechnie stosowane na całym świecie.

Możliwość komunikowania się za pomocą krótkich wiadomości tekstowych w latach 90. była prawdziwym przełomem. SMS-y sprawiły, że komunikacja międzyludzka stała się łatwiejsza, szybsza i przede wszystkim bardziej dostępna. Rozwój technologiczny w ciągu kolejnych lat wpłyną na osłabienie popularności SMS-ów. Obecnie ogromnym zainteresowaniem cieszą się różne komunikatory internetowe. Jednak należy podkreślić, że to właśnie wiadomości SMS były prawdziwą rewolucją i na zawsze zmieniły sposób komunikacji międzyludzkiej.