Windykacja miękka SMS: jak poprawić ściągalność należności?

windykacja sms

Komunikacja SMS jest kluczowym i niezwykle skutecznym narzędziem uzupełniającym działania związane z windykacją miękką. Krótkie i konkretne wiadomości tekstowe wysyłane są między innymi, aby przypomnieć o konieczności opłacenia określonej należności. To prosty sposób na skrócenie oczekiwania na spłatę zadłużenia. Sprawdź, czym jest windykacja miękka i jak prowadzić skuteczną windykację SMS!

Czym jest windykacja miękka?

Na początku oczywiście warto wyjaśnić, na czym w ogóle polega proces windykacyjny. Zazwyczaj składa się on z trzech etapów. Pierwszym jest windykacja polubowna, polegająca na podejmowaniu prób kontaktu i negocjacjach z dłużnikiem. Ten etap można określić również jako windykację miękką.

Głównym celem jest doprowadzenie do polubownego załatwienia sprawy – nie wywiera się dużego nacisku i presji. Kluczowe jest wypracowanie warunków, które zaakceptują obie strony konfliktu.

Takie próby uzyskania należności sprawdzą się między innymi w przypadku przedsiębiorców, którzy nie chcą całkowicie rezygnować ze współpracy ze swoimi kontrahentami, mającymi problem z dokonaniem płatności w terminie.

Windykacji może zostać poddana każda osoba, która zaciągnęła dług i uchla się od terminowej spłaty zadłużenia na rzecz wierzyciela. Do tej grupy mogą zaliczać się Twoi kontrahenci i klienci.

Co zrobić, gdy ktoś od dłuższego czasu zalega ze spłatą należności, a negocjacje nie pomagają? Jeśli pierwszy etap nie przyniósł żadnych efektów – konieczne jest wejście na drogę postępowania sądowego. Należy złożyć pozew, aby uzyskać sądowy nakaz zapłaty należności. Ostatni etap to windykacja komornicza i rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego.

Różnice między windykacją miękką a twardą

Windykację można podzielić na miękką i twardą. Podstawowa różnica polega na stylu komunikacji. Miękka windykacja opiera się na krótkich i łagodnych przypomnieniach o spłacie długu w określonym terminie. Jej celem jest oczywiście odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela, ale wszystko przebiega w dosyć przyjaznych warunkach.

Z kolei windykacja twarda zdecydowanie nie wpisuje się w ramy łagodnych form negocjacji. Stosuje się ją, gdy wcześniejsze działania nie przyniosły spodziewanych efektów. Windykacją twardą można nazwać ostatnie dwa etapy procesu windykacyjnego, czyli skierowanie sprawy do sądu i wejście na drogę postępowania egzekucyjnego.

Rodzaje windykacji miękkiej

W ramach miękkiej windykacji można skorzystać z różnych form komunikacji z dłużnikiem. Oczywiście wszystkie działania windykacyjne mają na celu rozwiązanie problemu i zwrot należności.

Pisemne wezwanie do zapłaty

Pierwszy ze sposobów, który jest powszechnie stosowany to oczywiście pisemne wezwanie do zapłaty. List polecony kierowany jest do nierzetelnego kontrahenta, który nie wywiązał się z konieczności zapłaty.

Wysyłanie wiadomości SMS z przypomnieniem

Kolejną formą komunikacji z dłużnikiem jest wysyłanie wiadomości SMS z przypomnieniem o spłacie należności. W krótkiej wiadomości tekstowej zawarta jest informacja o konieczności spłaty zadłużenia oraz termin, w jakim należy dokonać płatności. Taka forma wezwania do zapłaty jest bardzo skuteczna.

Telefoniczne przypomnienia o spłacie

Telefoniczne wezwania do zapłaty również są skutecznym rodzajem windykacji miękkiej. Rozmowa telefoniczna z dłużnikiem może wywołać u niego stres oraz zakłopotanie i skłonić do uregulowania należności.

Ostrzeżenie o możliwości wpisania dłużnika do któregoś z rejestrów dłużników

Jeśli wcześniejsze próby kontaktu i negocjacje z dłużnikiem nie będą skuteczne, można skorzystać z innych opcji, które również zaliczane są do miękkiej windykacji. Chodzi o przekazanie informacji o zamiarze wpisania dłużnika do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej – to może przyspieszyć zakończenie konfliktu i oddanie długu.

Ryzyko wpisania do rejestru dłużników zazwyczaj jest w stanie przekonać kontrahenta do uregulowania płatności. W Polsce funkcjonuje nie tylko Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, ale także Krajowy Rejestr Długów BIG.

Porównanie skuteczności i kosztów różnych metod windykacji miękkiej

Zastanawiasz się, która forma windykacji miękkiej jest najbardziej skuteczna i jednocześnie nie wiąże się z dużymi kosztami? Zdecydowanie najlepiej sprawdzają się SMS-y windykacyjne. To prosta, szybka, niedroga i skuteczna opcja informowania zaległej zapłacie.

Oczywiście efekt podjętych działań w dużym stopniu zależy od postawy dłużnika. Niestety w niektórych przypadkach wejście na drogę sądową jest jedynym sposobem, aby odzyskać należność.

Jak prowadzić skuteczną windykację SMS?

Jeśli chcesz szybko i skutecznie ściągać należności od kontrahentów, możesz skorzystać z usługi masowej wysyłki SMS. Większość osób ma przy sobie telefon właściwie przez całą dobę. W związku z tym odczytanie wiadomości i zastosowanie się do komunikatu jest bardzo duże.

Koniecznie sprawdź ofertę na stronie https://smscenter.pl/oferta/wysylka-sms/. Możesz mieć pewność, że skorzystanie z takiej usługi usprawni cały proces. Na koniec warto dodać, że automatyzacja jest kluczowa, jeśli chcesz obniżyć koszty prowadzenia windykacji.

Działania windykacyjne nie należą do przyjemnych. Rozsądnym rozwiązaniem jest oczywiście regulowanie wszystkich płatności w terminie. Jeśli musisz borykać się z nierzetelnym kontrahentem – zastosuj wybraną formę windykacji miękkiej.